DPC Gresik

Jl. Kh. Kholil No.18, Gresik, Jawa Timur
No. 18 Jalan Kh. Kholil Jawa Timur 61115 ID

Ketua : Septrianto Maulana

Sekretaris : Hidayat Aqila

Bendahara : Ricke Mayumi